Huis Aerdt ligt in het natuurgebied De Gelderse poort, tussen de twee oude rivierarmen de Oude Waal en de Oude Rijn. Het is de plek waar de Nederlandse rivierdelta begint. Door de rol van waterbouwkundige Godefridus baron Van Hugenpoth tot Aerdt in het bedijken van het gebied eind 18e eeuw, heeft Huis Aerdt een sleutelpositie in het ‘temmen’ van de rivier. De invloedrijke adellijke familie Van Hugenpoth bezat bovendien veel grond met pachtboerderijen en had het recht van wind, wat betekent het eigendom van de molenrechten. Er ligt hier dus een rijke geschiedenis in strategisch denken. Symbolisch gezien de ideale uitgangspositie voor strategische sessies, besprekingen en onderhandelingen.